Strona wiadomosci.global to szybki przegląd wiadomości z kraju i ze świata bez jakichkolwiek reklam, bez wyskakujących okienek i innych irytujących rzeczy. Na stronie tej znajdziesz po prostu to czego potrzebujesz - błyskawiczny przegląd wiadomości. Na stronie tej nigdy nie pojawią się też "tabloidowe nagłówki" tak irytujące i tak typowe dla popularnych internetowych serwisów informacyjnych lub pseudoinformacyjnych. Wiadomości na tej stronie pochodzą w większości z kanałów RSS mniej znanych internetowych serwisów informacyjnych. Dzięki temu można się stąd dowiedzieć wielu rzeczy które są przez media głównego nurtu celowo przemilczane lub ordynarnie manipulowane. Można się dzięki temu dowiedzieć stąd jak wielkie jest tsunami kłamstw wylewające się z mediów głównego nurtu.

Strona wiadomosci.global nie ma jakiegokolwiek komercyjnego charakteru. Strona wiadomosci.global to strefa wolna od tabloid-owego chamstwa i zbydlęcenia obyczajów tak typowego dla pro-zachodnich mediów.

Wszelkie uwagi techniczne oraz dotyczące treści strony można kierować na adres kontakt@wiadomosci.global

Sekcja w budowie ...

Zdecydowałem się wprowadzić na stronie sekcję "Podstawowe pojęcia", ponieważ okazuje się, że w naszym społeczeństwie jest wielu ludzi nawet z wykształceniem, które wskazywało by na to , że powinni oni znać i rozumieć takie pojęcia jak socjalizm, komunizm, kapitalizm, ale okazuje się, że jednak te pojęcia rozumieją oni w sposób całkowicie błędny albo w ogóle ich nie rozumieją.

Definicję tych pojęć objaśnię zatem językiem maksymalnie prostym i maksymalnie je streszczę, tak, żeby zrozumiał je każdy niezależnie od wykształcenia i wieku.

SOCJALIZM

Socjalizm to obowiązujący w państwie system (ustrój), który realizuje ideę sprawiedliwości społecznej.

KAPITALIZM

Kapitalizm to obowiązujący w państwie system (ustrój), który realizuje ideę wyzysku (legalnego okradania) zdecydowanej większości społeczeństwa przez bardzo nieliczną grupę kapitalistów.


To w zasadzie wszystko co powinien wiedzieć (na początek) każdy kto jeszcze tego nie wiedział.

Na temat kapitalizmu i socjalizmu można pisać grube książki i setki jeśli nie tysiące tytułów na całym świecie już się na ten temat ukazało. Jednak to co jest w tych grubych książkach pisane to są sprawy wtórne (drugorzędne / mniej ważne). Najważniejsze i pierwotne jest natomiast to co wyżej napisałem.

Przejdźmy o jeden krok dalej.

Kim jest socjalista / komunista a kim jest kapitalista? Czym oni się od siebie różnią?

Kapitalista to człowiek, który żyje z pracy innych ludzi pomimo, że mógłby pracować na siebie sam. Jest to najczęściej właściciel dużej firmy, gdzie pracuje wielu ludzi. Zadanie kapitalisty polega w takiej firmie najczęściej na pilnowaniu tego czy firma generuje zysk. Gdy pracownik wypracowuje w jego firmie przykładowo 5000 zł miesiecznie kapitalista może mu zapłacić tylko 1000 zł a resztę wziąć dla siebie (bo w kapitalizmie ma takie prawo). I dlatego on sam pracować nie musi.

Socjalista / komunista to człowiek wyznający ideę sprawiedliwości społecznej tzn. uważający, że każdy powinien zarabiać (przynajmniej mniej więcej) tyle ile sam sobie wypracuje. Ale sprawiedliwość w rozumieniu socjalisty / komunisty nie tylko na tym polega. Sprawiedliwość społeczna polegać ma też na tym, że państwo istnieje po to aby pomagać tym obywatelom którzy na siebie pracować nie mogą (bo są np. niepełnosprawni). I jest to przeciwieństwo kapitalisty, który uważa, że państwo nie powinno w ogóle się tym interesować a każdy obywatel powinien tylko i wyłącznie sam się o siebie martwić.

Sprowadzając to kim jest kapitalista a kim jest socjalista na płaszczyznę ludzkiej osobowości można powiedzieć, że kapitalista to chciwy, chory na egoizm człowiek, który pragnie podporządkować sobie otoczenie w taki sposób aby to inni ludzie na niego pracowali. Jest to najczęściej bezwględny (społecznie znieczulony) egoista, który myśli tylko o sobie i ewentualnie o swojej najbliższej rodzinie.

Socjalista / komunista to człowiek o altruistycznych cechach, który potrafi dostrzec coś więcej niż tylko "czubek własnego nosa" i dla którego sprawiedliwość jest najważniejsza ponad wszystko.

Egoizm, chciwość to są cechy typowo ludzkie występujące powszechnie na całym świecie, ale są to cechy prymitywne (pierwotne). Altruizm natomiast czyli chęć bezinteresownego pomagania tym, którzy pomocy potrzebują to cecha ludzi wyżej rozwinietych cywilizacyjnie, to cecha ludzi którzy posiadają i wiedzą czym są "uczucia wyższe". Czym są "uczucia wyższe" wie każdy, które je posiada natomiast ten który ich nie posiada temu niestety nikt nigdy nie wyjaśni czym one są. Ten który ich nie posiada - nigdy tego nie zrozumie.

Kapitalizm jest systemem złym już z samej swojej definicji. Kapitalizm zakłada, że społeczeństwo powinno być podzielone na klasy ludzkie. Na klasy "ludzi lepszych" (tych co mają mnóstwo szmalu) i na klasę "ludzi gorszych" (tych którym pieniędzy brakuje na podstawowe potrzeby). W praktyce we wszystkich państwach kapitalistycznych bez wyjątku istnieje coś takiego jak nierówności społeczne. Naukowcy stwierdzili już dawno, że nierówności społeczne są złem same w sobie, to że wynika z nich kolejne zło jest rzeczą wtórną - nierówności są złem same w sobie a zatem

kapitalizm jest systemem złym już z samej swojej definicji.